top of page

Grupo

Público·19 miembros

Shiva Tandava Stotram PdfJatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam II1IIJata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama II2IIDharadharendrana ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati pramodamanamanase Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi Kvachidigambare manovinodametuvastuni II3II Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari II4IISahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah II5IILalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam Maha kapali sampade shirojatalamastu nah II6IIKarala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama II7IINavina megha mandali niruddhadurdharasphurat Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah II8II
Shiva Tandava Stotram PdfPraphulla nila pankaja prapajnchakalimchathaVdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje II9IIAkharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje II10IIJayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafurDhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah II11IIDrushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhaje II12IIKada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham II13IIImam hi nityameva muktamuttamottamam stavam Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam II14IIPuja vasanasamaye dashavaktragitam Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh II15II


Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafurDhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangalaDhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah 11


Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayohSama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham 12


One can see the devotion of Ravana towards lord shiva going through the lyrics of Shiva Tandava Stotram. One can see how great Lord Shiva is from the words of Ravana in this Shiva Stotram, who himself was one of the most powerful beings in that era.


Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayohTrushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje .. 12


When will I be able to worship that eternal shiva,With a feeling of equanimity towards snake and a garland,Towards great gems and dirt or friends and enemies,Or Towards a blade of grass and lotus like eyes,Or emperor and ordinary men.


Jata tavee gala jala prava hapa vithas thaleGalae..valambyalam bitaam bhujanga tunga malikaamDamad damad damad daman ninaa davad damar vayamChakara chanda tandavam tanotu naha shivaha shivam


Jayatvadabhra vibhrama bhrama dbujanga masrhvasa--dvinirgamatkramasphurat karaala bhala havya vaat,Dhimid dhimid dhimi dhvananmrudanga tunga mangala,Dhwani krama pravartita prachanda tandavaha shivaha


Sprushad wichitra talpayorbhujanga mouktika srajor-,Garishtha ratna loshthayoho suhrudwi paksha pakshayoho,Trunaara vinda chakshushoho prajaamahee mahendrayoho,Samam pravartyanmanaha kada sadaashivam bhajae


Acerca de

¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...
bottom of page